Grytgjuteri i Jönköping

Eva Hjärtner-Holdar från UV GAL övervakar avbaningen

År 1696 ägdes den nordvästra tomten i kvarteret av grytgjutaren Anders Jöransson. På  hans tomt har vi  funnit spåren av en mycket omfattande gjuteriverksamhet. Tomten är översållad av gjutkassar, fyrkantiga gropar i marken, fyllda med sand, där man placerat gjutformarna. Formarna gjordes av lera och slogs itu när gjutningen var klar. Med tiden har tomten fyllts med ett upp till halvmetertjockt lager med krossade formar, deglar, kol och annat avfall från verksamheten.

Formarna har stått på rad i gjutkassarna, som fylldes med sand

 

Verksamheten var så omfattande att den närmast kan kallas för en industri. Vi kan se att man har tillverkat grytor, men det är mycket möjligt att man gjort andra slags föremål också. Det får den vidare analysen utvisa. Det finns mycket att jobba vidare med här – vad har man tillverkat, varifrån kom råvaran (främst koppar) och hur länge fanns gjuteriet på tomten? Ett spännande fynd!

En mycket liten del av avfallet på tomten - gjutformar, deglar och slagg

0 Response to “Grytgjuteri i Jönköping”


Comments are currently closed.