Tobaksodling i Jönköping


Här är vi nere i det sydöstra hörnet av grävningsytan, på den tomt som har nummer 7 på kartan från 1745. Den uppmärksamme kan ana konturerna av en mindre byggnad och till höger en till synes tom yta. En sådan tom yta med bara jord kanske inte ter sig så intressant. Men här har vi ett flera decimeter tjockt lager med matjord och i detta har vi funnit spår av tobaksodling.

Odlingsytan här i kvarteret Druvan har säkert använts under en längre tid, kanske redan från 1600-talets förra hälft, och till annat än bara tobak. I denna del av kvarteret tycks bebyggelsen ha varit glesare och det fanns stora trädgårdsområden på tomterna.

Idag odlas tobak bara av en del entusiaster hemma i trädgården. Men på 1700-talet gjorde man försök att odla tobak kommersiellt i Sverige efter att Fredrik I påbjudit tobaksodling i hela landet. Detta var ett led i en rad olika försök att göra landet mer oberoende av importvaror. Allt var inte lika lyckat – försöken att hålla silkesmaskar för att framställa siden stupade på att mullbärsträden frös ihjäl kalla vintrar. Men med tobaken gick det bättre och tobaksodlingar fanns i och kring en rad svenska städer – så också i Jönköping.

Tobaken röktes i kritpipor som under 1700-talet också tillverkades i Sverige. bland annat i Alingsås. Många pipor därifrån hamnade i Jönköping. Om detta kommer vi att berätta mera i ett senare inlägg.

0 Response to “Tobaksodling i Jönköping”


Comments are currently closed.