Rapport och efterbearbetning

Fältarbetet är avslutat och allt verkar ha gått bra. Under denna vecka postprocessar vi datan, dvs Håkan bearbetar laserscanningarna och sammanfogar bilder, punkter och totalstationsinmätningarna.

Håkan med ”dubbeldator” under övervakning av ”papa”.

I dag har vi suttit på PIAC och jobbat med rapportskrivande. Vi har delat upp skrivandet så att det skall bli så effektivt som möjligt. Olof skriver om byggnadens historia och tidigare undersökningar medan Agostina författar ett stycke om hur vi genomfört arbetet. Själv plitar jag på inledning, syfte och målsättningar. Tanken är att rapporten skall vara klar när vi åker hem i slutet av veckan.

Agostina och Hanna är djupt koncentrerade.

/Hanna och Håkan

0 Response to “Rapport och efterbearbetning”


Comments are currently closed.