Stenåldershyddor i Ljungaviken?

Efter två veckors undersökningar i Ljungaviken, Sölvesborg, närmar vi oss halvtid. Förutom vackert väder och en envis gök som gal för oss varje dag gläds vi också åt fyndkoncentrationer inom ytan, inklusive två strukturer som vi tolkar som troliga rester av hyddor.

När grävmaskinen har tagit bort mellan en halv till en och en halv meter sand som havet lämnat efter sig under Littorinatransgressionen, skrapar vi bort ett tunt lager gyttja och kommer ned till resterna av stranden som den såg ut för 7000 år sedan. På denna nivå finns förutom slagen flinta också härdar och enstaka gropar, och även större gråa partier med inslag av kolbitar. De här strukturerna innehåller en hel del flinta. De kantas av enstaka stolphål respektive  rännor och är ca 5 m i diameter. Den preliminära tolkningen är att de är hyddor, även om vi inte har undersökt dem ännu.

Igår, när vi rensade fram den andra troliga hyddan, hittade vi bland annat spår av att man tillverkat redskap i kristianstadflinta och ett riktigt fint spån i senonflinta, och idag har vi hittat en skivyxa.

Björn Wallebom, Magnus Andersson  och Christian Nilsson rensar fram kanten på det vi tror är en hydda.

Björn Wallebom, Magnus Andersson och Christian Nilsson rensar fram kanten på det vi tror är en hydda.

Ett rejält spån i senonflinta från ”hyddan”.

Ett rejält spån i senonflinta från ”hyddan”.

Dagens fynd, en skivyxa.

Dagens fynd, en skivyxa.

0 Response to “Stenåldershyddor i Ljungaviken?”


Comments are currently closed.