Alla vägar bär till östra Fyrislund

I ett låglänt parti av området undersöker vi just nu ett 20 meter långt parti av en väg. Den syns som stenfyllda parallella rader med sten, som har lagts i hjulspår. Mellan hjulspåren är det knappt en meter.

Vägen ligger i anslutning till ett av gårdslägena från järnåldern. Genom jämförelser med andra vägar, som vi har undersökt tidigare, är det troligt att även vägen har anlagts under samma period.

I vägfyllningen finns även obrända djurben, som vi kommer att använda för datering med 14 C-metoden. Vi återkommer framöver med resultat!

Karin rensar fram vägen

DSC_6106

4 Responses to “Alla vägar bär till östra Fyrislund”


  • Angående ”arbete på väg” tar vi tag i det på måndag, utan kurs ingen grävning….

  • Välkommen!

  • Har hon gått kursen ”Arbete på väg”?

  • Göran Johansson

    Hej
    Jag var å titta å blev förvånad, såg på en gång att det är en utgrävning. Men hade ingen aning. Träffade en av era kollegor så nu kommer jag på onsdag 29 Juli å får mer info.

    MMH Göran

Comments are currently closed.