Metalldetekteringen fortsätter på östra Fyrislund

Iohannes fortsätter att fynda vid Vaksala 298. Föremålen på bilderna är från folkvandringstid, cirka 1500 år gamla. Pärlan är gjuten i en kopparlegering och spännet är ett så kallat likarmat spänne där ändarna är formade som djurhuvuden.

Trots att den stora bulken av metallföremål kom in vid metalldetekteringen i ytan och vid den skiktvisa avbaningen, kommer fortfarande enstaka ströfynd in vid undersökningen av stolphål, lager och gropar. Oftast påträffas fynden av våra mycket kompetenta metalldetekterare Magnus och Iohannes.

Iohannes detekterar

Iohannes detekterar

likarmat spänne

likarmat spänne

Pärla

Pärla

0 Response to “Metalldetekteringen fortsätter på östra Fyrislund”


Comments are currently closed.