Väggrännor och malstenar i östra Fyrislund

Invid gravfältet Inhåleskullen undersöker vi just nu flera huslämningar, bland annat välbevarade lämningar efter en byggnad som har brunnit. Huset har haft märkliga rännor vid väggarna och I en av väggrännorna låg en malstenslöpare och en malstensunderliggare i var sin ände. Även vid ingången till huset fanns en malstenslöpare. Föremålen har troligen placerats här som byggnadsoffer för att skydda byggnaden och dess invånare.

I huslämningen, speciellt i rännorna, finns även stora mängder välbevarade djurben, där merparten är från får. Djurbenen är huvudsakligen från djurens köttrika delar och visar därmed vad som har ätits i hushållet.

ben i rännan

Löpare och underliggare från rännan

Löpare och underliggare från rännan

Rännan under undersökning, här arbetar Daniel och Anders med utgrävningen av den komplexa lämningen

Rännan under undersökning, här arbetar Daniel och Anders med utgrävningen av den komplexa lämningen

0 Response to “Väggrännor och malstenar i östra Fyrislund”


Comments are currently closed.