Undersökningen vid Ribby Ängar påbörjas

Idag den 15 augusti påbörjas den arkeologiska undersökningen av boplatsen Västerhaninge 398:1 vid Ribby Ängar. Följ de spännande resultaten här och här på vår projektsida på Facebook: https://www.facebook.com/Arkeologi-vid-Ribby-Ängar-881275818669796/

Runstenen Västerhaninge 205:1, nära vår undersökning

0 Response to “Undersökningen vid Ribby Ängar påbörjas”


Comments are currently closed.