Flygel till Stenbockska palatset återfunnen

DSC_2334 - Kopia

I samband med undersökningen i Tryckerigatan på Riddarholmen hittade vi idag bastanta lämningar i form av ett murparti tillhörande en av flyglarna till Stenbockska palatset. Det aktuella murpartiet var en meter brett, två meter långt och upp till en halvmeter högt. Murpartiet var avgrävt i båda ändarna av tidigare exploateringar, och bestod av både tegel, gråsten och kalkbruk.

Stenbockska palatset uppfördes omkring år 1640, och kompletterades på 1670-talet av två par flyglar. Det nu aktuella murpartiet tillhör den sydvästra flygeln. Vi har tidigare hittade mer fragmentariskt bevarade delar av denna flygel samt raseringslager innehållande stora mängder tegelsten, tegelkross och kalkbruk. Flyglarna revs på 1800-talet i samband med att Tryckerigatan byggdes.

Murpartiet kunde efter dokumentation täckas över och kommer att finnas bevarat under den nya gatubeläggningen. Imorgon fortsätter vi att schakta i anslutning till dagens fynd med hopp om att fler partier av den sydvästra flygeln dyker upp. För övrigt har vi en riktigt pampig utsikt från vår sjönära etablering, se nedan!

2014-08-12_11-44-58_538

 

 

0 Response to “Flygel till Stenbockska palatset återfunnen”


Comments are currently closed.