Kulturdepartementet på besök på Riddarholmen

Besök kulturdepartmentet

I samband med starten för undersökningen på Tryckerigatan besökte representanter från kulturdepartementet Riddarholmen. Kulturdepartementet representerades bland annat av statssekreteraren Joakim Stymne och departementsrådet Leif Grundberg. Från Riksantikvarieämbetet deltog riksantikvarie Lars Amréus, tillträdande UV-chefen Irja Lööw, arkeologen Ann-Mari Hållans Stenholm och projektledaren Maria Lingström. Målet med mötet var att visa och diskutera uppdragsarkeologins förutsättningar och möjligheter genom exemplifiering från en aktuell undersökning.

UV kommer att undersöka de arkeologiska lämningarna i Tryckerigatan. Anledningen till undersökningen är att Statens Fastighetsverk vill lägga ny markbeläggning samt dra om elledningar i området. Utförare är NCC. Ur arkeologisk synvinkel förväntar vi oss bland annat att finna delar av flyglarna till Stenbockska palatset. Palatset uppfördes omkring år 1640 av Fredrik Stenbock. Det kompletterades på 1670-talet med två par flyglar, som revs på 1800-talet men som vid tidigare arkeologiska undersökningar delvis har visat sig vara bevarade i området. Vi förväntar oss även att finna kulturlager från 1600-tal och framåt, kanske även med medeltida inslag.

0 Response to “Kulturdepartementet på besök på Riddarholmen”


Comments are currently closed.