Visningar för allmänheten av de arkeologiska undersökningarna vid Rörby i Bälinge

Södra gårdsläget under undersökning

Södra gårdsläget under undersökning

Undersökningarna vid Rörby i Bälinge rullar vidare. Nu är det dags för allmänheten att få se lämningarna på närmre håll.

Den 5, 12, 19, 26 juni klockan 15:00 håller arkeologerna guidade visningar för intresserade besökare. Vi samlas vid undersökningsytans norra del invid fotbollsplanen. Arkeologerna kommer att berätta om bland annat det vardagliga livet på en Uppländsk gård för 1500-1000 år sedan och lite om vilka vi tror det kan ha varit som bott på de två gårdarna i Bälinges utkant och deras relation till bland annat de styrande som satt i Gamla Uppsala vid samma tid. Vi kommer även att visa ett litet urval av de föremål som man använde sig av både i det dagliga livet på gården men även föremål som var till för mer personliga eller speciella tillfällen.

För de som kommer från Uppsala är enklaste vägen att köra norrut längs gamla E4 norrut, sväng vänster vid Svista/Marsta, ta höger vid rondellen vid Forkarby och sväng höger vid infarten till Bälinge, fortsätt 500 meter och på höger sida finns fotbollsplanen där vi möts upp.

Välkomna!

1 Responses to “Visningar för allmänheten av de arkeologiska undersökningarna vid Rörby i Bälinge”


Comments are currently closed.