Blev det någon grav?

Mitt under pågående fältarbete skrev vi att det kanske fanns en grav i schaktet i Stavby, i anslutning till ett större block. Men hur blev det med den saken då?

Detta är inte en grav!

Detta är inte en grav!

Nej, någon grav blev det inte! Det svarta lagret i anslutning till blocket bestod istället av skräp från järnåldern, bränd lera, keramik, djurben, bitar av vävtyngder och några trasiga järnföremål, det hela uppblandat med stora mängder sot och träkol.

En rejäl klump bränd lera, troligen lerklining från ett hus.

En rejäl klump bränd lera, troligen lerklining från ett hus.

Faktum är att lika mycket förhistoriskt skräp fanns i anslutning till ett annat block, bara några meter därifrån. Idag tror vi att man städat undan spåren av ett hus som brunnit ner och sedan fortsatt slänga avfall på samma plats. Så småningom berättar vi mer om detta hus och dramatiska händelser som människorna i Stavby fick uppleva under romersk järnålder och folkvandringstid…

0 Response to “Blev det någon grav?”


Comments are currently closed.