Delar av en boplats schaktas fram

Första fältveckan på boplatsen Stavby 214 är nu avklarad. Veckan inleddes med schaktning och metalldetektering av platsens båda impediment. Det förhållandevis molniga och svala vädret under början av veckan var uppskattat av oss som utförde den stundtals arbetsamma schaktningen.

Schaktning och rensning av impediment

Schaktning och rensning av impediment

Vad har vi då hittat? Flera härdar, gropar samt stolphål påträffades på impedimenten tillsammans med spridda rester av kulturlager. I samband med schaktningen framkom flera förhistoriska fynd, bl.a. keramikskärvor och fragment av järnföremål. Allt vi fann mättes in med GPS och överfördes till en digital karta. Vi har nu en god överblick av vad som ska undersökas framöver.

Metalldetektering i samband med schaktning

Metalldetektering i samband med schaktning

Kommande vecka avslutas schaktningen och utgrävningar av inmätta anläggningar tar vid. Vissa av stolphålen ingår säkerligen i förhistoriska huskonstruktioner, det återstår bara att se vilka stolphål som hör ihop. Lokalens gropar, härdar och kulturlager kommer också undersökas, de kommer ge oss viktig information om de aktiviteter man haft för sig på platsen. Vi kommer även samla in kol- samt makroprover från utvalda anläggningar. Proverna kommer efter att de analyserats ge oss viktig kompletterande information om husens ålder m.m.

Södra impedimentet

Södra impedimentet

På det södra impedimentet framkom en tänkbar förhistorisk grav placerad invid ett större block. Den möjliga graven ska undersökas kommande vecka.

Vi återkommer snart med ytterligare info!

0 Response to “Delar av en boplats schaktas fram”


Comments are currently closed.