Flera hus och färska dateringar

Här kommer en uppdatering för Stavby 214. Inom undersökningsområdet finns spår efter åtminstone nio hus. Vissa av dem har varit mindre hus för förvaring medan andra varit betydligt större och använts som boningshus. Områdets äldsta hus är en större byggnad som vi kan följa i hela 25 meter! Den har haft kraftigt stenskodda stolphål och tack vare ett 14C prov från ett stolphål har vi daterat huset till romersk järnålder. En del av husen har varit samtida med varandra, men vi har även hus från olika perioder. Husens dateringar sträcker sig från romersk järnålder fram till 700-800 e.kr. Flera av husen fortsatte utanför undersökningsområdet och vi kunde endast delvis undersöka dem.

I vårt senast blogginlägg konstaterade vi att blocket med omgivande, sotig fyllning inte var en grav. Fyllningen  kunde vi istället härleda till ett bränt hus som vi nu genom ett 14C prov daterat till tidig vikingatid.  Frågan är varför huset brann huset ned? Var det någon som var slarvig med elden eller brände man ned huset medvetet? Klart är i alla fall att området där huset stod har städats upp efter branden och skräpet deponerats runt de båda blocken i närområdet.

I mars passade Anton S. på att fotografera undersökningsområdet som vi lämnade i juli 2014. Mycket återstår ännu innan vägen är klar.

Gravhögar i väster och Stavby 214 på andra sidan vägen.

Gravhögar i väster och Stavby 214 på andra sidan vägen. Foto: Anton Seiler

Vi återkommer med mer info snart igen!

0 Response to “Flera hus och färska dateringar”


Comments are currently closed.