Smedjan i Stavby, Uppland

Som vi kunde berätta i augusti förra året, påträffades bland annat en smedja vid 2014-års undersökningarna av boplatsen Stavby 212 i Uppland. Smedjan bestod främst av en mycket fyndrik slagguppsamlingsgrop som utgjort en del av smedjans ässja. Troligen har smedjans väggar varit uppbyggda med liggande timmer då både stolphål och syllstenar saknas helt.

Nu har vi fått dateringar från ässjan som visar att smidesverksamheten bedrivits under den senare delen av vikingatid kring 1000 AD. Smidesverksamheten verkar ha varit relativt diversifierad med tillverkning av både enklare föremål såsom spik och hästskosömmar, men även knivar och verktyg av olika slag.

Undersökningen av smedjans ässja i pågår

Undersökningen av smedjans ässja pågår

0 Response to “Smedjan i Stavby, Uppland”


Comments are currently closed.