Tag Archive for '1300-tal'

Page 2 of 2

Medeltida blybleck med magiska runor!

Varje dag hittar vi nya spännande fynd i Örja. I förra veckan, bara en timme innan vi skulle ta ledigt för midsommar, kom Fredrik S. till boden med ett stort leende på läpparna och berättade att Håkan hittat ett ovanligt fynd med detektorn ute på gård 12. Det blev strax en liten samling i grävschaktet där alla ville se och fotografera det unika fyndet – ett litet blybleck med runor på båda sidor.

Håkan visar fyndplatsen.

Håkan visar platsen där runblecket hittades på gård 12. Gårdens boningshus låg på 1300-talet ungefär där skottkärran står (se överst i bilden).

Runblecket hittades strax söder om boningshuset på gård 12, inom en yta där gårdsplanen bör ha legat. Det låg i ett lager som även innehöll vikingatida och tidigmedeltida fynd. Blecket är dock inte från vikingatiden, utan några århundraden yngre. Enligt Thorgunn Snaedal, runexpert vid Riksantikvarieämbetet, innehåller texten både bindrunor och dubbelrunor, något som är typiskt för medeltida runor. En preliminär bedömning är att runblecket är från 1200- eller 1300-talet.

Runbleckets framsida.

Runbleckets framsida. Texten på det knappt tre centimeter (28 X 28 mm) stora blecket är indelad i en liggande och tre stående rader. Den översta raden är en slags rubrik, medan övriga rader innehåller själva brödtexten.

Runbleckets baksida.

På runbleckets baksida finns plats för tre stående textrader. Bara två av dessa innehåller runor. Vi vet ännu inte om texten är en fortsättning på framsidan, eller om den innehåller ett annat budskap.

Vår runexpert Thorgunn har ännu inte hunnit tyda och tolka texten åt oss, utan vi hoppas kunna återkomma i nästa vecka med mer information om vad som står på blecket. Vad vi vet så här långt är att det finns lönnrunor i texten. Detta tyder på att texten innehåller någon slags dold eller kraftladdad information. Vi tror därför att runblecket kan vara någon slags amulett, avsedd att skydda dess ägare mot sjukdomar, olycka och annat ont.

I väntan på runexpertens utlåtande, välkomnar vi alla försök att tyda texten!

Spår av våld och vardagsliv i Örja

Nu har grävningarna vid Örja utanför Landskrona varit igång ett par veckor. Det har varit en lång uppstart med en massa praktiska saker som måste ordnas innan det arkeologiska arbetet kunde börja. Vår stora etablering är på plats och vi har så smått börjat bo in oss på den kala åkern bredvid motorvägen. Under fyra månader ska ett tjugofemtal arkeologer och några maskinförare gräva ut fyra historiska gårdslägen och en stor järnåldersboplats. Här på bloggen kan du följa vårt arbete i fält.

Vy över gård 12 i Örja

Grävningen vid Örja igång på gård 12.

De första veckorna har vi ägnat åt att metalldetektera matjorden samt att få igång de två grävteamen på de historiska gårdarna nr 12 och 20. Även tvätt och registrering av fynd liksom kontextregistrering är i full gång. Det har redan kommit en massa spännande fynd, inte minst av metall, som vi har anledning att återkomma till.

Brandtomt spår efter krigshandlingar?

På gård 12 har team 1 bland annat fått fram delar av ett lergolv till en byggnad. Hur gammalt golvet är vet vi inte säkert, men spår av sot och brandlager tyder på att huset har brunnet. Vi vet att gårdar i Örja by brändes i ned i samband med stridigheter i området under de dansk-svenska krigen i slutet av 1600-talet. Kanske lergolvet i vårt schakt är rester av ett hus som eldhärjades vid dessa händelser.

 Team 1 gräver på gård 12

 

 

Team 1 igång med att undersöka ytan som ska handgrävas på gård 12.

 Handkvarn i stensyll på gård 12.

 

Redan första dagen hittade team 1 rester av en handkvarn (för att mala säd). Kvarnstenen låg i en rad av syllstenar som verkar ha ingått i den nedbrunna byggnaden som jag berättade om ovan.

Ugnar efter matberedning

På gård 20 har team 2 frilagt en fem gånger sju meter stor yta. Redan vid finrensningen av ytan framträdde flera ansamlingar med bränd lera. När vi började gräva oss ned genom jordlagret visade sig leran vara rester av flera ugnar.

 Ytan som ska handgrävas på gård 20. I förgrunden syns bränd lera efter ugnar.

Ytan som ska handgrävas på gård 20. I förgrunden syns bränd lera efter ugnar.

Tyra och Bo F diskuterar kontextregistering på gård 20.

Tyra och Bo F. diskuterar kontextregistrering på gård 20.

Ugnarna varierar i storlek, från cirka en halv meter och upp till över en meter i diameter. Att ugnarna ligger tillsammans och i samma plan tyder på att de är från ungefär samma tid. Fynd av äldre rödgods (lerkärl med glasering på kärlväggens utsida) och mynt av s k borgarkrigstyp, gör att vi tror ugnarna är från 1300-talet.

Marie begrundar resterna efter en av ugnarna på gård 20.

Marie begrundar resterna efter en av ugnarna på gård 20.

Vi vet ännu inte vilken funktion ugnarna har haft; om de har legat ute i det fria eller inuti en byggnad. En intressant sak är att jorden i och kring ugnarna innehåller väldigt mycket fiskben. Det kan tyda på att man vid sidan av annan matberedning även har sysslat med rökning av fisk. Det vore i och för sig inte så konstigt, eftersom Örja bara ligger ett par kilometer från Öresundskusten.

En gammal gränd i Åkroken

Nu äntligen är det dags för lite foton på medeltida lämningar ifrån Åkroken. Som Anna skrev häromdagen så är vi ju i början av undersökningen, men vi har redan börjat få fram fina tydliga lämningar.

För en par dagar sen kom en fin gränd fram i dagens ljus. Som  bilden visar är det en träbelagd gränd, en så kallad kavelbro. Via fyndmaterial som låg ovanpå gränden kan den dateras till  1300tal.

På bilden nedan håller Mathias och Patrik på att rensa fram resterna av en fragmentariskt bevarat trägolv.

När vi rensar och gräver hittar vi såklart också väldigt mycket olika föremål. Den vanligaste kategorin utgörs hittills av keramik och djurben.

Keramiken på fotot ovan kan dateras till sent 1300-tal.

På fotot nedan syns en sammansatt dubbelkam, som kan dateras till 1200/1300-tal.

Sådär. Nu kan ni iallafall avnjuta lite bilder på medeltiden!
GLÖM INTE! Gå in på Sörmlands museums hemsida och läs deras blogg/dagbok!

Vi hörs

Annika N