Tag Archive for 'bennål'

Exit Graefhöhae orientali

Efter cirka 800 stolphål, 290 gropar, 150 härdar, 13 brunnar och en massa annat smått och gott är det dags att packa ihop sig från den arkeologiska utgrävningen i Graefhöhae orientali, idag mer känt som Östra Grevie.

DSC_1467

Vi lämnar nu Östra Grevie…  men dagen innan midsommar är det fortfarande fullt snurr på utgrävningen, som man ser från Landsvägen i norra änden av byn. Foto: Annika Knarrström, Statens Historiska Museer.

Dt tidigaste omnämnandet av Östra Grevie härrör från år 1228, då en gård ”in Graefhöhae orientali” doneras till kanikerna i Lunds Domkapitel. ”Graefhöhae” ska utläsas som ”gravhög” och syftar direkt på detta. Vilken eller vilka gravhögar som avses är förstås oklart, men goda kandidater är Bolmers högar som majestätiskt ståtar på en höjd lite väster om byn. ”Orientali” är helt enkelt ett ålderdomligt beteckning för ”öster”. Ett mer bekant namnbruk är Øster Greuie, från år 1543.

Årtal är spännande, men det säger egentligen ingenting om hur gammal byn är. Vi har ju hittat betydligt äldre fornlämningar och föremål, ända från stenåldern via bronsåldern och fram genom järnåldern till vikingatid. Bara för att utgrävningen går mot sitt slut, så har inte de fina fynden sinat.

DSC_1460

I ett av våra grophus hittade Lotten ett par fina sländtrissor. Sådana fungerande som  stabiliserande tyngd när man spann garn på en slända. Foto: Annika Knarrström, Statens Historiska Museer.

DSC_1465

Och sedan fann Lotten en nål av ben med fyra ögon, i samma grophus som sländtrissorna. Det är inte de enda fynden från det grophuset, där har vi också hittat kammar, en massa keramik och en islägg (som är en slags skridsko). Foto: Annika Knarrström, Statens Historiska Museer.

DSC_1461

Adam fingrar på något fynd och Lotten letar efter mer spännande saker. De sitter i grophuset (som nämns ovan) och gräver ur fyllningen, för att få koll på olika konstruktionsspår och rädda alla fina fynd. Foto: Annika Knarrström, Statens Historiska Museer.

Nu tar vi med alla fynden, jordproverna, ritningarna, fotona och inmätningarna till kontoret i Lund, för att göra rent, sålla, skicka till experter, registrera och analysera. Sedan blir det en rapport. Det har varit en rolig och givande plats att undersöka och vi hoppas att vi någon gång kommer tillbaka till Östra Grevie, för nya utgrävningar.

DSC_1352

Grävslut – spadarna ställs på lut! So long, Graefhöhae orientali, tack för den här tiden! Foto: Annika Knarrström, Statens Historiska Museer.

 

 

Fler heliga föremål från Örja

Tisdagens väder var en verklig prövning för oss alla med kraftiga nordväst vindar som virvlade upp moln av fin matjord. Nu har solen och de milda vindarna återvänt. Inför nästa oväder är vi alla rustade med skyddsglasögon. Det har hänt ganska mycket under veckan. Bland annat har vi haft våra första besökare, i form av fyra skolklasser från byarna runt Landskrona. 

En av de skolklasser som besökte oss i veckan

Metalltekteringen ger utdelning       

Vi har nu kommit igång ordentligt med avbaningen av matjorden på gård 12 och 20. Under matjorden kommer det massor av lager och andra spår, t.ex. lämningar efter byggnader i form av rader med syllstenar, raseringsmassor och stolphål. Det finns även fler rester efter ugnar, som avtecknar sig marken som rundade anläggningar med rödbränd lera och sot. Vid schaktningen följer Håkan och Bo K. de båda grävmaskinerna och söker systematiskt av matjord och lager med metalldetektor. Det kommer lite olika typer av fynd på de två gårdslägena. De vanligaste föremålen består av mynt och vardagssaker som t.ex. knappar, spännen till bälten och liknande, men det kommer även en del blykulor till pistoler och musköter.     

      

En prydnad för hår eller kläder?       

Igår hittade vi flera lite speciella föremål. På gård 20 fann vi en ovanligt välbevarad bennål med profilerat eller utsnidat huvud. Nålen är cirka 12 centimeter lång och nästan som ny, fast den har legat i jorden i nästan 800 eller 900 år. Nålens framsida är fint dekorerat med små punktförsedda cirklar. Den har troligen använts antingen som hårnål eller för att fästa ihop t.ex. en mantel.              

Bennål med profilerat huvud.

Vackert dekorerad bennål för hår- eller klädedräkt.

Fler heliga föremål från gård 12      

Även på gård 12 hittade vi i veckan flera spännande föremål i samband med metalldetekteringen. Redan vid förundersökningen påträffades två små blykors på denna gård och på gård 1. Nu har vi hittat ytterligare två sakrala föremål med kristen symbolik. Det rör sig om ett litet likarmat kors och ett krucifix, båda tillverkade av bly. Det kors vi nu har hittat skiljer sig från de vi tidigare funnit, genom att det är ett tunt bleck och försett med ett hål i ena änden för upphängning. Liksom de två andra korsen har det funna exemplaret en enkel form och saknar utsmyckning. Frågan är vilken funktion korset har haft. Har någon burit det kring halsen eller har korset suttit fast på någonting?               

Blykors med upphängning.

Litet likarmat kors av blybleck.

Även krucifixet hittade vi inom området för gård 12. Det har en plastisk form med en framsida och en baksida, som båda har fint inristade linjer med formen av ett kors och en liten stiliserad Kristusfigur. Krucifixet är lite böjt och nöt av tidens tand och saknar armar. Det som är konstigt är att krucifixet sitter på ett fäste av annan metall, som i den spetsiga änden är räfflat sannolikt för att kunna fästas i någon slags underlag av trä. Vi vet inte vad det är för föremål krucifixet har suttit på och inte heller hur gammalt det är. Så alla tips och goda råd är välkomna.               

Kricifix av bly.

Krucifix av bly. Hela föremålet är cirka elva centimeter långt. Korset saknar armar.

Frågan är förstås varför vi hittar så många sakrala föremål på en till synes ganska vanlig gård och vad detta kan betyda. Det är frågor som vi får anledning att återkomma till.