Tag Archive for 'bok'

Punkt 10 – utsikt från en mellanbygd

Riksantikvarieämbetets arkeologer, som gjort de många utgrävningarna inom Brunnshög, skrev en bok om resultaten och sina tankegångar. Den heter ”Utsikt från en mellanbygd. Arkeologiska perspektiv på centralitet i landskapet” och kom ut 2012.

Bokomslag "Utsikt från en mellanbygd"

Bokomslag ”Utsikt från en mellanbygd”

På baksidan av boken beskrivs innehållet såhär:

”De naturgeografiska förutsättningarna på Romeleåsen och dess utlöpare i sydvästra Skåne är sådana att området ända fram i modern tid betraktats som en utkant till slättbygdernas centralområden. När det gjordes arkeologiska undersökningar vid Brunnshög, i Lunds nordöstra utkant, fann man emellertid både spåren efter en långvarig järnåldersgård och en närmast komplett neolitisk palissadanläggning. Eftersom detta vanligtvis brukar tolkas som uttryck för centralitet blev följdfrågorna många.

Med utgångspunkt i lämningarna vid Brunnshög diskuteras i den här boken hur arkeologerna förstår centralbygder och mellanbygder, människors rörelse och kommunikation i ett långt tidsperspektiv.”

Boken kan köpas i UV:s nätbokhandel, Arkeologiböcker.se.

Arkeologen Anna gläds åt en handfull fynd i form av fina skrapor av flinta. En bra dag på jobbet. Foto: Riksantikvarieämbetet UV.

Arkeologen Anna gläds åt en handfull fynd i form av fina skrapor av flinta. En bra dag på jobbet. Foto: Riksantikvarieämbetet UV.

Varje utgrävning har följts av en rapport, som kan laddas ner från UV:s hemsida. Nedan följer länkar till rapporter från undersökningar på Brunnshögsområdet.

Den stora rapporten från Brunnshögsutgrävningen heter:

UV Syd dokumentation av fältarbetsfasen 2009:2. Arkeologisk undersökning 2007-2008. Brunnshög. Delområde 1, 3, 5 och 6: neolitikum och järnålder i nordöstra Lund. Utbyggnadsområde 11, Lunds kommun. Skåne, Lunds stad och socken, Östra Torn 27:1, 27:2, 28:3, RAÄ 187:2, 193:1, 193:2, 199-203. Tyra Ericson & Anna Lagergren med bidrag av Anne Carlie & Bo Knarrström.

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2009:2 (textdel)

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2009:2 (figurer)

Rapporten från Max IV-området heter:

UV Rapport 2011:102. Särskild arkeologisk undersökning. Östra Torn 29:1. Tidigneolitisk keramiktillverkning och offergrop. Skåne, Lunds kommun, Lunds stad, RAÄ 196.  Tyra Ericson & Sven Hellerström.

Rapporten från provutgrävningarna vid ESS heter:

UV Rapport 2013:44. Arkeologisk förundersökning. Östra Odarslöv 13:5, ESS Boplatser, gravar, hantverk och offer från sten- brons- och järnålder. Skåne, Odarslöv socken, Östra Odarslöv 13:5, Lunds kommun. Anna Lagergren, Håkan Aspeborg & Magnus Artursson.