Tag Archive for 'grävutrustning'

Det är hög tid att sätta spaden i jorden!

Den 3 maj drar de arkeologiska undersökningarna igång i Rasbo några mil öster om Uppsala. Under 6 månader skall tjugotalet arkeologer schakta, fyllhamra, spada, hacka, rensa och pensla fram Rasbos förhistoria på fyra platser längs den nya sträckningen av väg 288. På bloggen är det tänkt att ni skall kunna följa våra vedermödor och glädjeämnen samt inte minst alla de spännande upptäckter vi kommer at göra. 

För tillfället är förberedelserna i full gång med allt ifrån att lägga sista handen vid undersökningsstrategier till det mer basala att beställa allt som skall användas under hela vår fältsäsong som till exempel grävmaskiner, bodar, toaletter och grävutrustning med mera.

Redan nu är två arkeologer, Maria Lingström och Magnus Lindberg, på plats ute i Rasbo för en förberedande metalldetektering, vars resultat vi hoppas skall ge oss lite ledning de där första skälvande dagarna i början av maj då vi sätter skopan och spaden i jorden.

Nu hoppas vi bara att snöovädret skall dra vidare och att våren skall våga sig fram även över Rasbos fagra nejder så att vi kan inleda en lång och spännande säsong.

I förgrunden ett rött staket som omringar en stenig och blockig mark. Till väster i bild en samling med hus. I bakgrunden ett öppet fält med en större gård. I den skogklädda horisonten syns Uppsala domkyrkas dubbla torn.

Örby RAÄ 661

Undersökningen Skeke fotograferad från luften. I förgrunden en åker med nyplanterad gröda, i mitten av bilden undersökningsområdet som utgörs av mer höglänt gräsbevuxen mark avgränsat med ett rött stängsel. Till vänster i bilden går en väg.

Skeke RAÄ 669