Tag Archive for 'Gruvbrytning'

Gruvbrytning i Torshälla

GAL har i dagarna undersökt en gruva med tillhörande lämningar. Platsen är Eskilstuna kommun i utkanten av Torshälla där en bergtäkt ska anläggas. Gruvan ligger otillgängligt i marker med storblockig terräng, men trots detta har man sökt sig hit för prospektering och brytning. Vad som brutits och när är än så länge okänt. Analyser på provtaget material från gruvan ska förhoppningsvis ge oss svaret. Turligt nog påträffades också ett lager med träkol vilket gör det möjligt att  14C-datera verksamheten.

DSC_0555

Gruvhålet.

Gruvhålet är litet, med ett djup på 3,5 meter och en diameter i överytan på ca 4 meter. Trots de anspråkslösa måtten är det tillräckligt stort för att hålet ska kunna gå under benämningen gruva. Spår efter brytteknik finns också i form av borrhål på tre nivåer i väggarna. Gruvan verkar därmed inte ha brutits med hjälp av tillmakning. Vid tömningen av hålet hittades även någon typ av konstruktionsvirke.

I den direkta omgivningen till gruvan fanns även ett skrotstensvarp, 6 m långt och som högst 1,10 m samt en iordningställd aktivitetsyta. Ytan tyder på att man markberett delar av området, kanske för att använda ytan för skrädning av malm.

Med dessa intressant resultat med oss in från fältfasen finns det anledning att återkomma framöver när analyser och efterarbetet kan presenteras.

DSC_0570
Någon form av aktivitetsyta/terrass  omedelbart norr om gruvan, med iordningställd yta av mindre skrotsten lagd med en flat sida uppåt kanter av större stenar i öst och norr.

 

Annika Willim projektledare