Tag Archive for 'inmätning'

Nu börjar vi!

Bilden visar en parkeringsyta. Så såg undersökningsytan ut innan grävningen påbörjades.

Kvarteret Druvan i Jönköping innan den arkeologiska undersökningen påbörjades

Nu har vi precis börjat på undersökningen i kvarteret Druvan/Dovhjorten i centrala Jönköping. Vi kommer att hålla på till början av juli. Så här inledningsvis är det mycket pyssel innan man kan börja gräva ”på riktigt”. Området ska hägnas in, manskapsbodar ska komma på plats och mätpunkter ska kollas och flyttas in på grävytan för att underlätta den digitala inmätningen av det vi hittar. Gruset och sanden som har skyddat lämningarna under tiden mellan förundersökning och slutundersökning ska schaktas bort och gamla förorenade jordmassor ska läggas i egna dumphögar och fraktas bort på rätt sätt.  Men snart börjar vi komma ned på de arkeologiskt intressanta nivåerna!

Bilden visar tre arkeologer som packar upp mätutrustning