Tag Archive for 'kulturlager'

Mysteriet med barnet i ”brunnen” fortsätter…

För några veckor sedan skrev vi om flera skelettdelar av ett barn som hittades i en brunn. Nu har det hänt igen.

Rebecka undersöker skelettdelarna.

I tisdags upptäcktes ett kranie, skulderblad och en bröstkorta djupt nere i ett brunnslager. Delarna pekar på att det är överdelen av en människa som hittats. Underligt nog är det just dessa delar av barnet som saknades i den andra brunnen. Tyvärr har inte Uv Syds expert på humanosteologi fått tillgång till benen ännu. Därför vet vi inte om även dessa delar tillhör ett barn, ”vårt barn” eller kanske en vuxen.

Kraniet i närbild.

Längre ner i brunnen, ned mot botten, gjordes ett annat intressant fynd. I lerlagret låg en grävkäpp av något annorlunda slag. Den undre delen, själva grävdelen, var formad som en spjutspets. Den övre delen hade inte en traditionell rund form utan var istället fyrkantig.

Grävkäppen med dess annorlunda form.

Grävkäppen är bara ett av många välbevarade träfynd som hittats i våra brunnar. Vi har tidigare beskrivit tre andra grävkäppar som alla låg i samma lager. I veckan hittades också en svepask. Denna typ av förvaring har använts troligen redan på stenåldern. En svepask består av ett spån som böjts kring en bottenplatta till det fått en rund form (eller oval).

Svepasken in situ.

Vårt fynd togs upp i preparat, det vill säga den lera som skyddade kärlet fick sitta kvar för att det inte ska förstöras. Därför vet vi ännu inte om asken är intakt eller om den innehåller några intressanta föremål. Vi har dock redan tagit mackroprover som senare ska analyseras och ge svar på vilka växter som finns i leran.

Det var en glad Anne som hittade svepasken.

Klas Holger och Håkan gräver fram svepasken.

Vi hittade fler träfynd i brunnarna i veckan, till exempel träpålar. Dessa var dock inte lika spektakulära som de ovan nämnda. Men vi kan konkludera att brunnarna är några av de mest intressanta och innehållsrika kontexter vi har på utgrävningen. Och än har vi några kvar. Hittills har drygt 10 stycken grävts ut, vilka ligger någorlunda samlade i våtmarksområdet. Men vi har ännu inte börjat utforska dem som ligger i gårdsbebyggelse. Det arbetet påbörjar vi nästa vecka. Förhoppningsvis får vi då fram ännu fler (trä)föremål.

Våra fina träfynd har körts till LUHMs magasin i Gastelyckan där de kommer förvaras till grävningen är slut. Då börjar arbetet med att prioritera vilka som ska konserveras. På de allra finaste kommer analyser göras där man kan se vilken sorts trä som använts. Troligen är det sorter som funnits lokalt i området. Dateringen på veckans fynd har vi redan ett hum om. Äldre järnålderskeramik hittades i brunnarna och ger en preliminär datering runt år 0. Men naturvetenskapliga prover kommer också tas för att bekräfta detta.

Vi kan redan i fält konstatera att flera av träpålarna har spår efter huggmärken och öppna snittytor. Dessa ska självklart undersökas för att få ut så mycket information som möjligt om vilka redskap som använts.

Svepasken är väl inlindad för att den inte ska falla sönder under transporten.

Alla träfynd är lastade och redo för sin nya tillvaro i magasinet.

Detta var en sammanfattning av veckans brunnsaktivitet. Vi fortsätter vårt arbete i ur och (hagel)skur och ser fram emot nästa veckas, förhoppningsvis intressanta, utgrävningsresultat.

Stoppa pressarna! Helgon låg i jorden i Nyköping!

Ett kort extrainsatt meddelande från Åkroken: Undertecknad hittade idag ett av de mest fantasktiska om inte det meste fantastiska fynd hon har gjort efter i alla fall 13 år i fält. I ett kulturlager med lite djurben och inte så mycket annat dök en miniatyrfigur upp! Vi vet ännu inte vem det är eller ens vad den är gjord av, men den är fantastisk detaljrik och föreställer troligen någon helgonfigur eller kanske jungfru Maria.
GLÖM INTE! Gå in på Sörmlands museums hemsida och läs deras blogg/dagbok!

En mycket liten helgonfigur

Det har tuffat igång…

Nu har projektet verkligen börjat röra på sig. Som ett tåg har det stånkat och puffat och skakat lite, men nu är det bara att tuta och köra!

Vi verkar nu ha puffat in i 1200-talet på stora delar av ytan.  En av de stora utmaningarna blir att försöka få samtidighet mellan de olika ytorna. Området är, som tidigare sagts, väldigt stört av senare aktiviteter och områdena med kulturlager sticker upp som öar.

Hur kan vi då veta i vilken tid vi är? Jo till stor del beror det, i det här skedet på, att vi hittar ganska mycket keramik. Att titta på keramik är oftast ett mycket bra sätt att datera lager. Men, för att kunna datera den krävs vana och specialistkunskaper. Och det har vi ju här i Åkroken i form av Mathias Bäck som är en fena på medeltida och efterreformatorisk keramik. Även de andra projektledarna och erfarna arkeologerna har rätt god kontroll.

Det kommer fram många träkonstruktioner som är intressanta. Annika skrev om en gränd häromdagen och vi hittar dessutom rester efter trägolv och lämningar efter andra byggnader.

Som sagt, det tuffar på! Och vi har fått två nya medarbetare, Andreas Voss och Anneli Blom. Så småningom kommer vi att försöka presentera de som är här och deras olika specialistområden.
GLÖM INTE! Gå in på Sörmlands museums hemsida och läs deras blogg/dagbok!

Annars snöar det och är bistert.

Anna

Början på något väldigt spännande!

Ivonne Dutra i farten

En äldre cyket, mycket trasig och ihopknögglad. Kommer från ett tvätteri
Spår från ett nära förflutet

Ja, nu har de bloggat om toaletter och 1600-talsgubbar, när kommer medeltiden in? Det är ju faktiskt därför vi är här, för att undersöka de tidigmedeltida och medeltida lämningarna. Jo, jag kommer till det längre fram, men vi är fortfarande i början på undersökningen och det dyker upp ett ganska blandat material. Till exempel den här snygga budcykeln som låg i samma trasiga schakt som stenmännen. Det är förstås rätt svårt att datera den, något som vi arkeologer gärna gör i tid och otid, men vi kan väl nöja oss med att säga att den inte är dagsfärsk.

Uppsättning av totalstation en tidig morgon

Morgon

Arbetet går annars fram i rätt god fart. De flesta börjar finna sina roller och göra sig hemmastadda. Fast det är en svår undersökning och det är rätt sällan som man får möjlighet att gräva medeltid inne i städer. De flesta av oss här är erfarna arkeologer, men att gräva sådana här lämningar är något annat än att undersöka en boplats på landsbygden. Den metod vi använder är annorlunda. I städer bor fler människor på en mindre yta, vilket gör att spåren efter dem blir tydligare och kraftigare. Där människor bor och verkar bildas vad vi kallar kulturlager. Man har byggt hus med syllar och kanske sättsand, huset kanske brann ner och då bildas ett brandlager, huset rasar ihop och resterna bildar ett raseringslager. Sedan kanske man har byggt ett nytt hus ovanpå som kanske också brinner vid något tillfälle.

Dessutom har man haft djur inne i städerna som har bajsat vilket bildar lager, sedan hanske man har täckt över det området och byggt ett hus, eller något annat. Människor lämnar också efter sig en hel del avfall som hamnar på olika ställen. Om ni går in på ett arkeologiskt museum, om ni är i Stockholm till exempel Medeltidsmuseet så kan ni se enn uppbyggd vägg som visar olika lager. Det är dessa lager som gör att lämningarna vi undersöker ligger ganska långt under dagens marknivå. Vi undersöker lämningarna uppifrån och ner förstås. Alltså gräver vi det yngsta först och det äldsta sist, lager för lager. Det trixiga är att koppla ihop de olika lagren med varandra på rätt sätt och förstås att göra vettiga tolkningar av vad det är vi undersöker. Jag kommer att återkomma om detta längre fram, för det är intressant.

tre arkeologer funderar över vad  kulturlagren gömmer

Mathias, Ingela och Annika funderar


GLÖM INTE! Gå in på Sörmlands museums hemsida och läs deras blogg/dagbok!

Snygg flygbild över Gamla Torget

Resultatet av flygbilderna blev ganska bra!

Imorgon drar det igång igen efter påskledigt och med en större styrka. Efter schaktningen visade det sig att de senmedeltida lämningarna var ganska förstörda och det finns inte så mycket kvar av dem för oss att undersöka. På flygfotot kan man även se att det finns en hel del ledningsdragningar i området, som också trasat sönder delar av kulturlagren. Det hade vi i och för sig räknat med, så det kom inte direkt som någon överraskning.

De kulturlager som finns kvar är väl bevarade, och bevaringsmöjligheter för organiskt material är goda. Vi kommer att undersöka kulturlagren i omvänd kronologisk ordning, dvs vi börjar med de yngsta först.  Det betyder att vi i morgon kommer att sätta tänderna i de senmedeltida lämningar som trots allt finns i området, och jobbar oss bakåt i tiden.
GLÖM INTE! Gå in på Sörmlands museums hemsida och läs deras blogg/dagbok!

Annika