Tag Archive for 'kvarnholmen'

Ny UV-film från Kvarnholmen, Kalmar

Pia Svensson dokumenterar lämningar på Kvarnholmen

Pia Svensson dokumenterar lämningar på Kvarnholmen. Foto Göran Tagesson.

Sedan april har de arkeologiska undersökningarna av Kv. Gesällen i Kalmar pågått. Här undersöker 20 arkeologer rester efter ett helt kvarter med både bostads- och hantverkslämningar. Kvarteret anlades någon gång under 1600-talets senare hälft och revs under 1960-talet.

Nu kommer den första filmen om utgrävningarna på UV:s YouTube-kanal där vi berättar om kvarteret Gesällens historia och de pågående undersökningarna.

Fältarbetet kommer att pågå fram till den 2 november och det kommer att komma fler filmer om utgrävningarna i Kalmar så håll utkik på Kvarnholmens Facebooksida och UV:s YouTube-kanal. Eller besök Kvarnholmens blogg.

Se den och andra filmer där!