Tag Archive for 'långdös'

Ales stenar i nytt ljus…

Utgrävningen begynner! I bakgrunden skymtar Ales stenar.

Utgrävningen begynner! I bakgrunden skymtar Ales stenar. Fotograf: Annika Knarrström.

… heter ett projekt som dragits igång av arkeologer på UV Syd. Tanken är att studera miljön på Kåsehuvud – där skeppssättningen Ales stenar ligger – i ett långt tidsperspektiv. På köpet vill vi synliggöra arkeologin på plats genom att bedriva forskning och förmedla kunskap om Sveriges mest besökta fornlämning.

Till att börja med gjorde vi en utgrävning i oktober 2012, strax intill stenskeppet. Målet var att försöka finna spåren efter en dös, alltså en form av stenkammargrav från stenåldern (för cirka 5500 år sedan). Tanken att vissa stenblock har hämtats från äldre monument för att återanvändas i skeppssättning väcktes av Professor Emerita Märta Strömberg (†). Resultaten av en undersökning med georadar år 2006 gav uppslaget att undersöka denna möjlighet.

I vårt provschakt framträdde avtryck efter stenblock som tagits bort. Dessa visar att det har funnits en långdös helt nära platsen där Ales stenar skulle komma att uppföras under vikingatiden (för cirka 1000 år sedan).

Här mäts avtrycken efter stendösen in.

Här mäts avtrycken efter stendösen in. Fotograf: Bengt Söderberg.

Allt om utgrävningen kan man läsa i en rapport, som finns att ladda ner på Samla.