Tag Archive for 'storgård'

Spännande fynd vid schaktningen i Hjärup

Medan vi hade maskinen kvar på området passade vi på att undersöka några stora mörka färgningar som vi gissade var igenlagda brunnar. Mycket riktigt. En av dem var riktigt djup och hade en nedgrävd trätunna som brunnskar längst ner i botten.
Ett föremål av ben som framkom då vi schaktade matjorden var något som kan vara ett skrivredskap, en stylus (se bild nedan). Sådana verktyg fanns redan under vikingatiden och användes för att rista tecken med på vaxtavlor. Vårt föremål är av ben, men det finns exempel från andra undersökningar där de är tillverkade av brons eller horn. Ofta är de försedda med ett hål eller ögla som möjliggjort att man kunnat ha dem hängande i ett band. Spetsen skrev man med och den platta änden upptill har man använt för att ”sudda” och plana ut vaxet med. Är föremålet inget stylus kan det istället vara en bennål för att exempelvis binda nät.

Foto_20150509 140
Nere i botten av en brunn fann vi ett brunnskar i form av en trätunna. Snabbt rann vattnet till vid schaktningen och fyllde tunnans nedre del. Foto Katalin Schmidt Sabo, Statens Historiska Museer.

2overforingen 013
Detta benföremål kan vara ett skrivredskap, en stylus. Är det inte ett stylus kan det istället vara en bennål för att exempelvis binda nät. Foto Katalin Schmidt Sabo, Statens Historiska Museer.

Vad gömmer jorden i Hjärup?

Vi vet att det i byns södra del legat en vikingatida storgård mellan cirka 950–1050 e.Kr. Storgårdens huvudbyggnad har bestått av ett över 40 meter långt hus med en stor sal, en s.k. hall, i mitten. Flera andra hus omgav den stora byggnaden. Många intressanta högstatusfynd, bland annat två balansvågar, en vikt, två urnesspännen, en fågelbrosch och ett myntspänne med prägling av Svend Estridsen, fann vi på gården.

Sofia mäter in de mörka färgningarna som syns tydligt mot den ljusa bottensanden. Mest är det stolphål efter hus, brunnar och diken. På tomten bakom träden undersöktes år 2009 den vikingatida storgården.  Foto: Katalin Schmidt Sabo, Statens Historiska Museer.

Sofia mäter in de mörka färgningarna som syns tydligt mot den ljusa bottensanden. Mest är det stolphål efter hus, brunnar och diken. På tomten bakom träden undersöktes år 2009 den vikingatida storgården. Foto: Katalin Schmidt Sabo, Statens Historiska Museer.

Undersökningsytan som vi arbetar på just nu, även kallad ”Äppelhagen”, ligger alldeles intill den undersökta storgården, och vi tror att detta område också kan ha hört till samma storgårdstomt.

Vi hoppas här kunna få svar på flera frågor: Fanns det bebyggelse på platsen som föregick det vikingatida skedet? Kan storgårdens tomt ha varit uppdelad på olika funktioner? Vilken funktion kan vi hitta spår efter där vi gräver just nu? Vad hände på platsen när storgården lades ner? Vilken relation har storgården haft till Uppåkra och Lund?

Vackert dekorerad skärva av Östersjökeramik. Foto: Sofia Lindberg, Statens Historiska Museer.

Vackert dekorerad skärva av Östersjökeramik. Foto: Sofia Lindberg, Statens Historiska Museer.

Vi är igång och schaktar bort matjord från vår undersökningsyta. Vi metalldetekterar och har redan funnit många mynt, beslag, knappar, söljor med mera. Mycket keramikskärvor har vi också funnit, särskilt en brunsvart sort som vi kallar Östersjökeramik.

Välkommen på visning den 19 maj kl. 14.30, samling vid boden på Hjärupsvägen.