Tag Archive for 'ugn'

Ugn i lergrop i Hjärup

Inom vår undersökningsyta fanns några större nedgrävningar samlade i söder. De flesta visade sig vara brunnar. Men så fanns även en stor avlång grop med en rund formation av bränd lera i öster. Vad kunde detta vara? Vår praktikant Molly tog sig an uppdraget att undersöka denna lämning lite närmare. Efter framrensning gjorde hon ett tvärsnitt genom hela anläggningen. Själva gropen var seg att gräva ut eftersom den var fylld med mängder av obränd lera och gropen var både lång och djup. Den brända leran i ena kanten visade sig vara en ugn som var anlagd i en fördjupning i leran. Man kunde se flera skikt med rödbränd lera, varvade med tunna lager av träkol och sot/aska. Vad använde man ugnen till? Vi kunde inte komma på något definitivt svar, kanske för rostning av säd, kanske för rökning av mat. Molly tog flera makroprover från de olika lagren som vi hoppas kommer att peka åt någon riktning. Nästan ända nere i botten av ugnen fann hon en lång järnkniv.
DSC_0058
Den stora lergropen med en ugn.

DSC_0062
Halva anläggningen är nu undersökt. Man ser att ugnen använts upprepade gånger för upphettning.

DSC_0075
En stor järnkniv dök upp precis i kanten på ugnen, Molly pekar ut platsen. Vad skar man med kniven?

DSC_0080
Nu är snart ugnsgropen tömd på sitt innehåll.

Något hett i Östra Grevie…

Vi börjar väl med att undersöka några grophus, tänkte vi. I en av groparna såg vi att det i ytan låg väldigt mycket orangefärgad lera, så den skilde ut sig litegrann från andra. Varför såg det ut så? Där måste det finnas något särskilt intressant.

Mollie började skrapa undan jordresterna som fyllt igen gropen och mer och mer orangefärgad lera kom i dagern. Till slut hade hon grävt fram som en stor kaka av lera, med på sina ställen fina platta, hårda ytor. Leran har färgats orange och blivit hård när den har varit i kontakt med stark värme, så vi drog snabbt slutsatsen att det rör sig om resterna av någon slags ugn. Frågan är bara vad den använts till. Baka bröd? Bränna keramik? Röka fisk? Hetta upp stenar som kan stoppas ner i vatten, för att koka upp detta?

Mollie lägger ut en tumstock över den orangebrända leran från ugnskonstruktionen. Foto: Annika Knarrström, Statens Historiska Museer.

Mollie lägger ut en tumstock över den orangebrända leran från ugnskonstruktionen. Foto: Annika Knarrström, Statens Historiska Museer.

Gärna en ugn, säger vi, eftersom vi i våra planer inför undersökningen har skrivit in att vi vill undersöka hushållsekonomin på platsen. Det här är ett bra exempel på att man haft olika verksamheter för sig. Hur gammal ugnen är återstår att ta reda på, men den ligger inte långt ifrån Lindas grophus, som är från vikingatiden. Mollie får fortsätta undersöka ugnen och ta prover, så ska vi komma närmare svar på både hur den har varit byggd och när den användes.

Spår av våld och vardagsliv i Örja

Nu har grävningarna vid Örja utanför Landskrona varit igång ett par veckor. Det har varit en lång uppstart med en massa praktiska saker som måste ordnas innan det arkeologiska arbetet kunde börja. Vår stora etablering är på plats och vi har så smått börjat bo in oss på den kala åkern bredvid motorvägen. Under fyra månader ska ett tjugofemtal arkeologer och några maskinförare gräva ut fyra historiska gårdslägen och en stor järnåldersboplats. Här på bloggen kan du följa vårt arbete i fält.

Vy över gård 12 i Örja

Grävningen vid Örja igång på gård 12.

De första veckorna har vi ägnat åt att metalldetektera matjorden samt att få igång de två grävteamen på de historiska gårdarna nr 12 och 20. Även tvätt och registrering av fynd liksom kontextregistrering är i full gång. Det har redan kommit en massa spännande fynd, inte minst av metall, som vi har anledning att återkomma till.

Brandtomt spår efter krigshandlingar?

På gård 12 har team 1 bland annat fått fram delar av ett lergolv till en byggnad. Hur gammalt golvet är vet vi inte säkert, men spår av sot och brandlager tyder på att huset har brunnet. Vi vet att gårdar i Örja by brändes i ned i samband med stridigheter i området under de dansk-svenska krigen i slutet av 1600-talet. Kanske lergolvet i vårt schakt är rester av ett hus som eldhärjades vid dessa händelser.

 Team 1 gräver på gård 12

 

 

Team 1 igång med att undersöka ytan som ska handgrävas på gård 12.

 Handkvarn i stensyll på gård 12.

 

Redan första dagen hittade team 1 rester av en handkvarn (för att mala säd). Kvarnstenen låg i en rad av syllstenar som verkar ha ingått i den nedbrunna byggnaden som jag berättade om ovan.

Ugnar efter matberedning

På gård 20 har team 2 frilagt en fem gånger sju meter stor yta. Redan vid finrensningen av ytan framträdde flera ansamlingar med bränd lera. När vi började gräva oss ned genom jordlagret visade sig leran vara rester av flera ugnar.

 Ytan som ska handgrävas på gård 20. I förgrunden syns bränd lera efter ugnar.

Ytan som ska handgrävas på gård 20. I förgrunden syns bränd lera efter ugnar.

Tyra och Bo F diskuterar kontextregistering på gård 20.

Tyra och Bo F. diskuterar kontextregistrering på gård 20.

Ugnarna varierar i storlek, från cirka en halv meter och upp till över en meter i diameter. Att ugnarna ligger tillsammans och i samma plan tyder på att de är från ungefär samma tid. Fynd av äldre rödgods (lerkärl med glasering på kärlväggens utsida) och mynt av s k borgarkrigstyp, gör att vi tror ugnarna är från 1300-talet.

Marie begrundar resterna efter en av ugnarna på gård 20.

Marie begrundar resterna efter en av ugnarna på gård 20.

Vi vet ännu inte vilken funktion ugnarna har haft; om de har legat ute i det fria eller inuti en byggnad. En intressant sak är att jorden i och kring ugnarna innehåller väldigt mycket fiskben. Det kan tyda på att man vid sidan av annan matberedning även har sysslat med rökning av fisk. Det vore i och för sig inte så konstigt, eftersom Örja bara ligger ett par kilometer från Öresundskusten.