Tag Archive for 'Vatikanstaten'

En bra dag!

Bingo! Det är bara att erkänna, igår hade vi problem. Laserscannen och kameran vägrade kommunicera. Det behövdes en natts sömn, lite eftertanke och ett telefonsamtal till hem till ”Svedala ” för att lösa problemen, tack Henrik!

På bilden har precis Agostina och Håkan löst problemet med hjälp av Henrik i Sverige.

Under dagen har vi lyckats få till sex scanningar i tre olika delar av baptisteriet. Nu är vi klara med vinden och den s.k. terrassen. I morgon går vi under jorden och skall skanna utgrävningarna under baptisteriet.

Hanna och Håkan ”umgås” på nära håll med laserscannern.

Hanna & Håkan

En fot i varje läger…

En fot i varje läger, ja så konstigt är det. Halva baptisteriet ligger i Roms kommun (till vänster på bilden) och andra halvan ligger i Vatikanstatens Lateranområde. Det betyder att vi jobbar i två länder på samma gång.

Idag har vi varit i ”fält” hela dagen. Vi har packat upp och provat utrustningen. Och som alltid när man använder nya apparater så tar det en stund innan de gör som man vill…

På bilden försöker Håkan förstå sig på manualen till laserskannern. Som synes har vi vårt ”kontor” och förvaring i Sankt Johannes kapell i baptisteriet.

Hanna & Håkan