Tag Archive for 'vret'

Äntligen lite arkeologi!

En grävmaskin tar bort grus och sand som ligger ovanpå de gamla  lagren

Maskinavbaning pågår

När man avslutade förundersökningen 2008 så lade man en fiberduk ovanpå de arkeologiska lämningarna för att skydda dem och sedan sand, jord och grus ovanpå duken. De första dagarna har gått åt till att schakta bort de pålagda massorna men nu börjar vi äntligen få bort så mycket att vi kan börja pyssla med arkeologi.

Husgrunder från 1600- och 1700-talen

En av husgrunderna i kvarterets norra del

Under fiberduken ligger husgrunder, gårdsytor och golvlager, som i huvudsak är från 1700-talet. Det vi gör nu är att rensa bort löst liggande sand och jord för att sen kunna dokumentera de olika lämningarna innan vi börjar gräva ut dem på allvar. Redan nu kan vi se att det kommer massor med fynd, inte minst i de smala passagerna – vretarna – mellan de olika tomterna. Framför allt hittar vi stora mängder krukskärvor. En del av dem kommer antagligen från den krukmakarverkstad som låg i kvarteret öster om grävplatsen. Där hade tre generationer av krukmakarsläkten Banck verkstad från 1700-talets andra hälft och in i tidigt 1800-tal.

Mer om krukmakarna Banck kan du läsa här: http://www.jkpglm.se/arkeologi/publikationer/pdf/2008_97.pdf