Stenkul i Tanum!

Nu har vårens fältarbete i Tanum satt igång! UV Väst och Bohusläns Museum delar på arbetet med att slutundersöka gravfältet Tanum 2213 och boplatsen Tanum 2211. De har också fått förstärkning av oss, två masterpraktikanter från Uppsala Universitet som kommer att rapportera från fältet.

Vecka 2 i fält inleddes med ösregn hela dagen, något som inte hindrade det arbetsglada gänget! Vi fortsatte arbetet från föregående vecka med schaktning och rensning av stenpackningar på gravfältet Tanum 2213.

Vi har främst ägnat de två första veckorna åt att schakta och rensa fram den stenbeklädda åsen som ingår i gravfältet. Trots den otroligt svårschaktade terrängen gör våra grävmaskinister Henry och Raymond ett fantastiskt jobb. Det är lite svårt att se några tydliga strukturer än så länge, men ju mer vi får gräva och rensa, hoppas vi att anläggningarna ska bli mer påtagliga!

 

Vi har också schaktat i den södra delen, där det har dykt upp kokgropar och härdar. Intressant nog är det området stenfritt, och vi har diskuterat om det kanske var därifrån man plockade sten för att klä in åsen med?

Nästa vecka utökas personalstyrkan, och ett flertal personer kommer att sätta hackorna i boplatsen!

 

Med glädje och spänst i ämbetets tjänst,

Kajsa och Emelie

 

 

0 Response to “Stenkul i Tanum!”


Comments are currently closed.