Kan det vara…hyddor?

Kan det vara… hyddor?

I Tråsättra har vi ju varit bortskämda med en fantastisk variation av olika fynd; alltifrån slipstenar, pilspetsar, skrapor och malstenar till keramik, sälben och gäddkäkar.

Men vi har också hittat synnerligen intressanta anläggningar. På minst fyra ställen kan man ana svackor, rännor, mörkfärgningar och stenar lagda på ett särskilt sätt – som skulle kunna vara spår efter hyddor.

Jan Storå begrundar den möjliga hyddan.

Jan Storå begrundar den möjliga hyddan.

Utanför ”husknutarna” verkar man ha kastat ut sina matrester. I en avfallsgrop upptäcktes mängder av fiskben, som enligt vår osteolog Ola Magnell kommer från abborre, gädda, torsk, strömming, karp och lax/sik. Havet var uppenbarligen rikt!

I veckan fick vi besök av två benexperter, professor Torbjörn Ahlström och professor Jan Storå, som båda är specialister på gropkeramisk tid. Eftersom de är osteologer hoppades de såklart på att vi ska hitta människoben, men de var ändå nöjda över den mängd djurben som redan grävts fram.

Kalle Lindberg förevisar anläggningen som han undersöker.

Kalle Lindberg förevisar anläggningen som han undersöker.

Jan Storå har forskat om sälben, och han ser fram emot att få en inblick i var sälbenen hittas på boplatsen i Tråsättra. Var ligger de brända benen och var hittar man de obrända? Obrända sälben kan vara rester efter slakten – men varför har man valt ut vissa ben som blivit brända? Var har benen slängts? Utifrån sådana företeelser kan man lära sig mycket om struktur och hur man organiserat rummet – det vill säga vad man gjort var på boplatsen och varför.

I övrigt har vi under veckan som gått fortsatt att rensa fram anläggningar, sålla jordmassor och mäta in grävenheter. Grävenheterna är kvadratmeterstora och genom att jämföra vad man hittar i dem, kan man få en bild av vilka aktiviteter som ägt rum var. Vissa områden är fulla av fiskben, andra av avslag från stenarbete. Andra ytor är tomma – och då kan man fråga sig vad som ägt rum där som inte lämnat några spår efter sig.

Här sållas det fram sälben, fiskben och keramikskärvor. Bland annat!

Här sållas det fram sälben, fiskben och keramikskärvor. Bland annat!

 

 

 

0 Response to “Kan det vara…hyddor?”


Comments are currently closed.