Mitt i skriver om Tråsättra

Nätsänke av glimmerskiffer.

Nätsänke av glimmerskiffer.

Det råder fyndfrossa på den gamla stranden i Tråsättra, där säljägare bodde för 4500 år sedan. Till de senaste fynden hör ett nätsänke av glimmerskiffer och en spetshacka i bergart.

Senaste Mitt i Stockholm skriver om fynden och platsen, titta här!

Spetshacka av bergart, inte olik dagens fyllhammare.

Spetshacka av bergart, inte olik dagens fyllhammare.

0 Response to “Mitt i skriver om Tråsättra”


Comments are currently closed.