Flygfoto Örby RAÄ 661

I förgrunden ett rött staket som omringar en stenig och blockig mark. Till väster i bild en samling med hus. I bakgrunden ett öppet fält med en större gård. I den skogklädda horisonten syns Uppsala domkyrkas dubbla torn.

Örby RAÄ 661

Undersökningsytan är inhägnad med ett rött staket. Man ser tydligt att den huvudsakligen består av ett stenigt och blockigt impediment. Till vänster om undersökningsytan ligger ett sedan tidigare känt gravfält från bronsålder/äldre järnålder. I horisonten syns Uppsala Domkyrka. Där dagens väg 288 dyker in bland träden tar också Rasbobygden slut, platsen vi skall undersöka ligger alltså som ett lås in till bygden. Fotograf Max Marcus, Hawkeye. ©2010 www.flygfoto.com

Photo Information
  • Dimensions: 800 × 533 pixels
  • File Size: 318 KB
  • Uploaded on: 22 april, 2010

0 Response to “Flygfoto Örby RAÄ 661”


  • No Comments

Leave a Reply