Flygfoto Skeke RAÄ 669

Undersökningen Skeke fotograferad från luften. I förgrunden en åker med nyplanterad gröda, i mitten av bilden undersökningsområdet som utgörs av mer höglänt gräsbevuxen mark avgränsat med ett rött stängsel. Till vänster i bilden går en väg.

Skeke RAÄ 669

Skeke från väster, undersökningsområdet är markerat med röda stängsel längs den västra kanten. I bakgrunden Rasbo Kyrka, undersökningsplatsen ligger helt och hållet i hjärtat av Rasbobygden. Fotograf Max Marcus, Hawkeye. ©2010 www.flygfoto.com

Photo Information
  • Dimensions: 800 × 533 pixels
  • File Size: 333 KB
  • Uploaded on: 22 april, 2010

0 Response to “Flygfoto Skeke RAÄ 669”


  • No Comments

Leave a Reply