Nya spännande rön från Rasbo

Nu har den första större rapporten efter de omfattande arkeologiska undersökningarna i Rasbo äntligen publicerats. Så här lyder baksidestexten, det ger mersmak, onekligen!

Rapporten har fått ett riktigt snyggt omslag

Rapporten har fått ett riktigt snyggt omslag

Under 2010 och 2011 genomförde Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Mitt, ett flertal särskilda arkeologiska undersökningar av fornlämningar i Rasbo socken, Uppland. Anledningen var utbyggnaden av väg 288, sträckan Jälla-Hov. I denna rapport förs diskussioner utifrån ett landskaps- och aktörsperspektiv. Det görs ett försök att nå fram till hushållen som befolkade mindre bosättningar från äldre järnålder, människorna som orsakade en koncentration av metallfynd från yngre järnålder – tidig medeltid i matjorden samt bönderna som under efterreformatorisk tid hade tegelbränning som viktig binäring. De fornlämningar och företeelser som diskuteras här bidrar med värdefull kunskap om den hittills tämligen okända Rasbobygden.”

Niclas Björck håller stolt ett exemplar av rapporten

Niclas Björck håller stolt ett exemplar av rapporten

Rapporten finns att ladda ner från vår hemsida, UV Rapport 2012:160 (obs 2 filer)

Trevlig läsning!

4 Responses to “Nya spännande rön från Rasbo”


  • Ren tur Anton, ren tur;-)

  • Tack för kommentarerna!
    Anders, basrapporterna för Björkgärdet/Älby och Skeke/Strömmen kommer under våren, har precis fått ett JÄTTEtjockt manus av Fredrik Larsson för genomläsning. Därefter kommer vårt syntesarbete som tar upp aspekter på bygde- och regionnivå.
    Håkan, inte bara CU-legering! Du minns säkert det arabiska silvermyntet som finns avbildat på baksidan av rapporten, det första metalldetektorfyndet från slutundersökningen vid Prästgården, som just DU hittade, starkt jobbat!

  • Härligt, mer Cu-leg åt folket!

  • Anders Bornfalk Back

    Trevlig läsning! Då kanske Björkgärdets rapport inte är långt borta?

Comments are currently closed.