Visningar

Flygbild över Björkgärdet, väg 288. Copyright Hawkeye/RAÄ

Nu känner vi att tiden är mogen för att delge våra preliminära resultat. Detta känns särskilt viktigt när lämningarna är så ovanliga och konkreta som de visat sig vara. Redan nu vet vi att det på Björkgärdet och Skeke finns lämningar från bronsålder fram till sen vikingatid. Det intensiva utnyttjandet av platserna genom i princip hela förhistorien (från att de lyfts ur havet) kan sägas kulminera med två mycket välbevarade vikingatida gårdar.

Därför håller vi flera visningar den närmaste tiden.

På lördagen den 14/8 sker en visning av Björkgärdet i regi av Rasbokulturvecka. Det är samling vid Rasbo kyrka kl.10 och härifrån åker man gemensamt till Björkgärdet.

På Arkeologidagen (söndag) den 29/8 sker visningar hela dagen. Guidningar startar kl.11, 12, 13, 14 och 15. Under denna dag har man möjlighet att besöka både Björkgärdet och Skeke. Vi rekommenderar starkt att man bokar in besök på båda dessa platser under dagen.

Vi är nu ungefär halvvägs i vårt arbete med arkeologin kring väg 288. Fältarbetena är vid några platser (Strömmen, Älby och Prästgården) avslutade. Vid Björkgärdet och Skeke fortgår fältarbetet i ytterligare nästan tre månader. En annan plats (Kvarnen) undersöker UV tillsammans med Upplandsmuseet senare i höst.

På Björkgärdet och Skeke där undersökningarna fortgår ökar förståelsen för hus och andra konstruktioner i takt med att nya stolphål, härdar, kokgropar, gravar och skärvstenshögar undersöks. Våra entusiastiska medarbetare gör nya fynd dagligen och vi återkommer säkerligen till många av dessa framöver.

Uppmärksamhet kring Björkgärdet i media

Här är några länkar till radioinslag och tidningar under senaste veckan.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=3911796

http://www.unt.se/uppsala/vikingahus-gravs-fram-i-rasbo-1008501.aspx

1 Responses to “Visningar”


Comments are currently closed.